felsefe

Felsefe

Tanrım bana iffet ver ama şimdi değil!

Bu ayki düşünürümüz, “Anlamak için inanmak zorundayım” savından yola çıkan ve zamanla tüm Hristiyanlık inanışını şekillendiren sevgili Augustinus. Augustinus,

Felsefe

Sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum çevikliği!

Eftalya köseoğlu Stoa felsefesinin kurucusu Epiktetos'u anlatıyor.

Felsefe

Hey Teachers! Leave them kids alone!

Eftalya Köseoğlu, filozofları anlattığı felsefe yazısına Aristo ile devam ediyor.

Felsefe

Aristokles’in geniş omuzları

“Akademia” adını verdiği bir okul kuran Platon, hocası ve mentorü kabul ettiği Sokrates’in günümüze gelen tüm eserlerini yazmış olan kişidir.

Bilim

Ölümsüzlüğün sırrı üç boyutlu yazıcılarda olabilir

Gün geçtikçe gelişen teknolojinin bizi bir ütopyaya mı yoksa distopyaya mı götürdüğü sorusunun yanıtı da yine bizlerin elinde. Pusula ise tek bir yönde;

Farkındalık

Düşünce düzeyleri

Bilim dünyası bize evrenin içinde olan her şeyin önceden kurallarının belirlenebileceğini, kontrol altına alınabileceğini ve tahmin edilebileceğini söyler.

Aktüalite

"Cersei yerine Buda’yı tercih ederim."

Sapiens, Homo Deus, Sapiens: Grafik Tarih kitaplarıyla dünyanın en çok okunan tarihçi ve düşünürlerinden biri olan Yoval Noah Harari, Çınar Oskay’ın sorularını