Eftalya Köseoğlu

Felsefe

Tanrım bana iffet ver ama şimdi değil!

Bu ayki düşünürümüz, “Anlamak için inanmak zorundayım” savından yola çıkan ve zamanla tüm Hristiyanlık inanışını

Felsefe

Sen beni kovamazsın, ben istifa ediyorum çevikliği!

Eftalya köseoğlu Stoa felsefesinin kurucusu Epiktetos'u anlatıyor.

Felsefe

Hey Teachers! Leave them kids alone!

Eftalya Köseoğlu, filozofları anlattığı felsefe yazısına Aristo ile devam ediyor.

Felsefe

Aristokles’in geniş omuzları

“Akademia” adını verdiği bir okul kuran Platon, hocası ve mentorü kabul ettiği Sokrates’in günümüze gelen