Mümkün

Kendimiz olmayı bilmeyip başkalarının istediği gibi olmak mümkün ise fark etmek, kendimizi keşfetmek, ortaya çıkartmak, hayata aktarmak mümkün. 

İnatçı olmak, “Sadece bilimin kanıtladıklarına inanırım” ya da “Ruhsallık tek gerçekliliktir” demek, farklı bakış açılarının karşısında olmak mümkün ise esnemek ve tüm bilgileri kabul etmek, kendine uygun bir sentez yapmak da mümkün. 

Bilgiyi aşağılamak, değersizleştirmek, inançları küçümsemek mümkün ise saygı duymak, insanları kendi yollarına bırakmak, gücünü ve enerjini başkalarından çekip kendi alanında kullanmak da mümkün. 

Suçlu aramak, kapı kapı gezip “Kimse beni iyileştiremiyor” demek mümkün ise iyileşme gücünün olduğu ve sorunu beslemek yerine çözümü beslemenin onarıcı tarafını keşfetmek de mümkün. 

İstemediğin işlerin ya da ilişkilerin içinde zoraki kalıp hayat geçirmek mümkün ise ne istediğini bilmek ve dilediğin hayata tutunmak mümkün. 

Aileyi mutlu etmek ve sosyal saygınlık kazanmak için kalıpların içine girip “-mış gibi” yaşamak mümkün ise düşünmek, hayal etmek, zeka ile aklı birleştirip çıkış yolunu bulmak da mümkün. 

Duygunun ve zihnin ne yaptığını bilmeden düşünmek, hissetmek ve hastalanmak mümkün ise iyileştirici gücü kullanmak, ilişki ve iletişimi yıldız tozuna bulamak da mümkün. 

Yaşamı şikâyet ederek şikâyet edilesi bir hale büründürüp mahrumiyet üretmek mümkün ise yaşanılası bir yaşam üretmek de mümkün. 

İnsan olmak, gerçek olmak, tutkulu olmak, verimli olmak, yaratıcı ve üretken olmak, dinlenmek, geçmiş – an – gelecek ayrımını yapabilmek mümkün. 

Enerjini mümkün olan için kullanmak mümkün.

Yolun açık olsun.

Yorumlar